Category Archive: ทั่วไป

เรื่องราวดีๆที่อยากบอกต่อ

เรื่องราวดีๆที่อยากบอกต่อ

เรื่องราวดีๆที่อยากบอกต่อ วันนี้ตอนไปทานข้าวเที่ยงที่ศู […]
ชาวพุทธ-ทูต 9 ประเทศ พร้อม 16 จังหวัดติดอาเซียน ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา

ชาวพุทธ-ทูต 9 ประเทศ พร้อม 16 จังหวัดติดอาเซียน ร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา

เมื่อเวลา 08.00 น.วันที่ 29 พฤษภาคม นายวีระ โรจน์พจนรัต […]
อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

“ที่พึ่งของท้องถิ่น”  อัตลักษณ์ของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภ […]
ประวัติความเป็นมาคณะครุศาสตร์

ประวัติความเป็นมาคณะครุศาสตร์

ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้ง และประวัติความเป็นมาโดยย่อ         […]
ประวัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

ประวัติหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธศาสนศึกษา

1. ยุควิทยาลัยครู(2502 –2535) เมื่อปี 2502 “โรงเรียนฝึก […]