ข้อมูลเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ ก่อนตั้งขึ้นมาเพื่อการศึกษาเรื่องการจัดทำเทคโนโลยีและนวัตกรรมการสอนของนักศึกษาเท่านั้น ไม่ได้มีเจตนาอันเป็นทุจริตใดๆทั้งสิ้น