ข่าว

 

ถอดบทเรียน ‘ถ้ำหลวง’ สู่การรายงานข่าวของสื่อมวลชน โมเดลใหม่น่าศึกษา รายงานด้วยข้อความสั้นผ่านทวิตเตอร์ ซึ่งได้ผลอย่างมากในแง่การรับสารของผู้บริโภค …

อ่านข่าวต่อได้ที่: https://www.thairath.co.th/content/1332581